Aktuality

Otázka:  Budu potřebovat energetický průkaz při prodeji nebo pronájmu bytu, bytového a rodinného domu?


Odpověď: 
Při pronájmu bytu je vlastník bytu (neboli samostatné jednotky v bytovém domě) povinen od 1. Ledna 2016 předložit budoucímu nájemci jednotky průkaz energetické náročnosti budovy před uzavřením smlouvy...

Při prodeji bytu platí od 1. 1. 2013 povinnost vlastníka předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a předat průkaz kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji...

Průkaz energetické náročnosti budovy se nezpracovává pro ucelenou část této budovy ani pro jednotlivé byty; ale vždy pouze pro celou budovu/bytový dům. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty...

Při pronájmu nebo prodeji rodinného domu či jeho ucelené části platí obdobné povinnosti pro vlastníka RD od 1. 1. 2013...

Více zde

tel:+420 721 976 455

email : info@prukazy-energeticke.cz